Nasze pielgrzymki
Szlakiem Kapłanów 2016
"Szlakiem kapłanów związanych z suchogórską parafią"
Relacja z pielgrzymki.


W sobotę, 28 maja 2016 roku odbyła się 72 już w naszej parafii i 97 w sumie zorganizowana przez ks. Grzegorza Rajsa pielgrzymka. Tym razem ks. Grzegorz zaproponował nam trasę: „Szlakiem kapłanów związanych z suchogórską parafią”, w większości byli to duszpasterze, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1987 – ks. Damian Suszka, ks. Damian Plesiński i ks. Janusz Badura (święcenia prezbiteratu przyjęli razem z naszym księdzem proboszczem Rajmundem Brolem).

O godz. 7:30 wyjechaliśmy z Suchej Góry i udaliśmy się do Kobióra, gdzie proboszczem od 2011 roku jest ksiądz Damian Suszka, który pełni swą posługę wikariuszowską w naszej parafii. Ksiądz Suszka był od roku 1996 dyrektorem i rekolekcjonistą archidiecezjalnego Ośrodka Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej. Od 2005 roku jest kapelanem oddziału górali śląskich, a w 2014 został kanonikiem honorowym katowickiej kapituły Metropolitalnej. Po odśpiewaniu pieśni maryjnych i modlitwie, ksiądz proboszcz Suszka przybliżył nam swoją parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kościół został wybudowany w latach 1911-1912, równolegle z nim powstał cmentarz przy kościele i plebania. Po Soborze Watykańskim II zmieniono wystrój kościoła. Obecnie został przywrócony wystrój sprzed 100 lat. W parafii działają grupy wiernych, między innymi apostolstwo chorych i co zasługuje na uwagę – 47 róż różańcowych. Po przybliżeniu nam historii tejże świątyni, ks. Suszka zaprosił nas do nowo wybudowanego domu parafialnego, gdzie poczęstował nas kawą i ciastem.

Kolejnym naszym celem był Wodzisław Śląski i parafia p.w. św. Herberta, w której proboszczem od roku 2003 jest pochodzący z naszej parafii ks. Janusz Badura. Po odmówieniu w kościele Koronki do Bożego Miłosierdzia spotkaliśmy się z księdzem Januszem. Kościół jest prezentem dla biskupa Herberta Bednorza z okazji 30-lecia sakry biskupiej, stąd też patron parafii (ks. Biskup wskazał Wodzisław na budowę tego domu Bożego). Św. Herbert był biskupem Kolonii, jego relikwie przywiózł i osobiście wręczył ks. kardynał Joachim Meissner. Wspomnienie św. Herberta obchodzone jest w Kościele Katolickim 16 marca.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się szkoła katolicka – gimnazjum, po 2 klasy każdego rocznika i liceum – po jednej klasie. Popołudniami w szkole prowadzona jest szkoła muzyki rozrywkowej. Ksiądz Badura zaprosił nas do świetlicy tej szkoły, gdzie poczęstował nas kawą i ciastem. Mogliśmy chwilę porozmawiać i powspominać.

Pożegnaliśmy ks. Janusza i udaliśmy się do Bukowa, do najmniejszej parafii w diecezji katowickiej, liczącej zaledwie 276 mieszkańców. Proboszczem tej parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy od roku 2012 jest nasz były wikariusz ks. Damian Plesiński. W kościele ks. Grzegorz Rajs sprawował dla nas Eucharystię w intencji kapłanów, którzy posługują, posługiwali i którzy wywodzą się z naszej parafii. Po Mszy świętej, ks. Damian przybliżył nam historię kościoła.

Świątynia ta została wybudowana w latach 1931-1933, w stylu eklektycznym. W prezbiterium znajduje się fresk Konarzewskiego przedstawiający Matkę Bożą, św. Jana Nepomucena i św. Floriana. Najstarsza w kościele jest drewniana chrzcielnica. Ze względu na duże zagrożenie powodziowe, zbiornik retencyjny budowany jest od dziesięciu lat, odpadły z parafii dwa przysiółki. W tym roku do Pierwszej Komunii Św. przystąpiło pięcioro dzieci, a w ubiegłym jedno.

Po Mszy św. nawiedziliśmy drewnianą kapliczkę Matki Bożej Różańcowej z roku 1770. Na słupie przy kapliczce zaznaczone są poziomy wody w kolejnych powodziach; najwyższy stan był w roku 1997. Pożegnaliśmy ks. Plesińskiego i udaliśmy się w dalszą drogę. Pojechaliśmy do Przyszowic, gdzie zjedliśmy bardzo smaczny żurek.

Ostatnim celem naszej pielgrzymki była parafia św. Andrzeja w Zabrzu. Proboszczem tej parafii od roku 2005 jest ks. Arkadiusz Kinel, który także posługiwał w naszej parafii. Ks. Kinel przywitał nas w ogrodzie parafialnym i na początku zapoznał ze swoją parafią, która jest najstarszą w Zabrzu. Liczy ona prawie 700 lat. Z niej powstało na przestrzeni 50 lat 7 parafii. 120 lat temu była największą parafią w Europie. Obecnie liczy 11 tys. wiernych Ponieważ w administracji parafii jest kilka cmentarzy, specyfiką tej parafii są pogrzeby – rocznie od 350 do 400 pogrzebów. Plebania liczy 117 lat. W parafii tej były początki naszej diecezji, przez 2 lata mieszkał tutaj ksiądz biskup. Ks. Kinel podjął nas grillowaną kiełbasą, na akordeonie przygrywał nam nasz pan organista, Karol Jasiok. Zjedliśmy również bardzo dobry kołocz.

Po biesiadzie o godz. 17:30 udaliśmy się do kościoła, gdzie wzięliśmy udział w nabożeństwie majowym i procesji teoforycznej. Po nabożeństwie wróciliśmy do ogrodu, by pożegnać się z ks. Arkadiuszem i udaliśmy się w drogę powrotną do Suchej Góry. Na miejscu byliśmy ok. 19:15.

Miło było powspominać i spotkać się z naszymi kapłanami sprzed lat. Bardzo dziękujemy ks. Grzegorzowi Rajsowi za zorganizowanie kolejnej pielgrzymki.

Barbara Boryczka
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1540578