Pogrzeby
MODLITWA ZA ZMARŁYCH Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ODESZLI DO PANA:
FILIPCZYK GABRIELA, lat 67
MICHAŁEK ANIELA, lat 84
pogrzeb 07.07, środa
godz. 9.00
Sucha Góra.
DRAG BOGUMIŁ , lat 54
ceremonia pogrzebowa na cmentarzu 07.07, środa
godz. 10.15
Sucha Góra.
CIEŚLAK AGNIESZKA, lat 35
BANAŚ GERARD, lat 87
GAŁĘZIOK ROBERT, lat 99
KRZYWOŃ ALOJZY, lat 77
KLOCEK URSZULA, lat 81
NIEGOT WENDELIN, lat 85
WOJNAR STEFAN, lat 80
NIEMCZYK ŁUKASZ, lat 34
SOBAŃ MARIAN, lat 81
ROZANKA ILZA, lat 79
MATEJCZYK WALTER, lat 85
BOBOWICZ MIROSŁAW, lat 69
MAKSYSZ JOLANTA, lat 59
MICHALSKA MARIANNA, lat 87
BARTOSZEK TADEUSZ, lat 86
SZOŁTYSIK EDWEARD, lat 66
WENZGOŁ INGA, lat 80
KACZMARZIK-SIUDEJA MARTA, lat 83
SIUDEJA BERNARD, lat 83
PLUSKOTA JANINA, lat 85
PURGOŁ GERARD, lat 79
TOMA SEBASTIAN, lat 27
HAJDA JERZY, lat 83
BORYKA MAŁGORZATA, lat 69

 
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: