Nasze pielgrzymki
Kokoszyce 2017

REKOLEKCJE 2017 – KOKOSZYCE


W dniach 12 – 14.06.2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach (dzielnicy Wodzisławia Śląskiego) odbyły się dla naszej parafii rekolekcje, zorganizowane przez księdza Grzegorza Rajsa. Ośrodek mieści się w zespole dworsko-parkowym. W skład zespołu wchodzi pałac (zbudowany w 1822 r. i rozbudowany w późniejszych latach), położony obok niego tzw. „kościółek” (willa), pomieszczenie gospodarcze oraz otaczający obiekty park o powierzchni 31 ha. Ośrodek ten Aktem Notarialnym z dnia 8.IX.1925 r. został sprzedany przez Gabrielę von Ruffer Administracji Apostolskiej dla Śląska Polskiego w Katowicach, którą reprezentował w imieniu administratora apostolskiego ks. Augusta Hlonda, ks. Teofil Bromboszcz. Domem Rekolekcyjnym kieruje Ksiądz Dyrektor, wybierany na kilkuletnią kadencję. W latach 1975-1980 dyrektorem ośrodka był nasz parafianin, ks. Jan Cichowski.

Z naszej parafii wyjechaliśmy autokarem o godz. 10:15, do Kokoszyc dotarliśmy po ponad godzinnej jeździe. Na miejscu przywitał nas Rekolekcjonista – ks. prof. Janusz Wilk. Ze względu na swój walor historyczny, architektoniczny i przyrodniczy cały zespół dworsko-parkowy w Kokoszycach wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego, dlatego też cała nasza grupa została przeszkolona z zakresu odpowiednich przepisów.

Rekolekcje, czyli nasze spotkanie z Jezusem, rozpoczęliśmy w kaplicy, hymnem do Ducha Świętego. W trakcie tych dni mogliśmy uczestniczyć we Mszach Świętych (do których czytania i pieśni przygotowywali członkowie naszej grupy) i konferencjach. O godzinie 15:00 odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o 17:15 – Różaniec. We wtorek o 20:00 odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i o godzinie 21:00 – Apel Maryjny (wówczas mieliśmy również okazję do spowiedzi).

Podczas rekolekcyjnych konferencji poruszane były niezwykle istotne kwestie, takie jak miłość rodzicielska, modlitwa, wiara, miłość Boga. Warto w tym miejscu przypomnieć, że miłość rodzica do dziecka nie wynika z zasług dziecka, ale jest uczuciem nieodłącznym rodzicielstwu. Tak samo Bóg kocha nas, nie za nasze zasługi, ale dlatego, że jesteśmy jego dziećmi. Miłość Boga leczy obraz człowieka. Z kolei modlitwa jest dla człowieka czymś naturalnym, jak chodzenie, ale trzeba się nauczyć jednego i drugiego. Modlitwy nie można przedłużać, wymaga ona wierności. Można tak zagospodarować swój czas, który jest darem Boga, by znaleźć chwilę na modlitwę. Na modlitwie nie można poganiać ani Boga, ani siebie, a w jej trakcie trzeba dać Bogu czas na odpowiedź. Nie można jednak zastępować modlitwą wykonywania swoich codziennych obowiązków.

Rekolekcje są zawsze okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem, przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by:
• spotkać Jezusa, poznać Go i pokochać,
• doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie,
• poznać siebie w świetle Słowa Bożego, swoje życiowe zranienia, zagubienia, zakłamania,
• pokonać to, co odbiera radość życia,
• skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności,
• odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia.

Nie ma czegoś takiego: „jestem wierzący, ale niepraktykujący”. To tak, jakby powiedzieć, że lubię pływać, ale nie lubię wody, albo lubię jeździć na rowerze, ale nie lubię roweru. Nawracanie zaczyna się od zauważenia w sobie zła. Wiara i miłość dojrzewa w czasie.

Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach, z przylegającym do niego parkiem i wszechogarniającą ciszą, przerywaną jedynie śpiewem ptaków, stworzył sprzyjające warunki do pełnego rozważania miłości, wiary i nadziei, opartych na Ewangelii i Słowie Bożym.

Dziękujemy księdzu Grzegorzowi za niestrudzone służenie i organizowanie rekolekcji oraz innych spotkań z Bogiem. Mamy nadzieję, że przeżyte rekolekcje pomogą nam przyswoić Wolę Bożą i wypełniać ją swoim życiem. Podziękowanie składamy Rekolekcjoniście, ks. prof. Januszowi Wilkowi, który swoimi wykładami (przywołującymi postaci Pisma Świętego, takie jak Ozeasz, Eliasz i Piotr) angażował słuchaczy do uważnego rozważania rekolekcyjnych nauk.

Szczęść Boże.
Leon Spyra


Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1537889