Grupy przyparafialne
Zespół charytatywny
Parafialny Zespół CARITAS został powołany przez Księdza Proboszcza Rajmunda Brola 30 listopada 2003 roku. Głównym celem powstałej grupy jest zmniejszanie poczucia osamotnienia i opuszczenia wśród otaczających nas ludzi. Zadaniem grupy jest przede wszystkim: zbieranie informacji o potrzebach osób w terenie, usprawnianie do funkcjonowania w środowisku, podtrzymywanie już rozpoczętych działań przez inne osoby, pomoc w codziennych zajęciach, np. zakupy czy sprzątanie, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem, nauka samopomocy i samopielęgnacji, rozmowy w celu podtrzymywania kondycji psychicznej i społecznej, towarzyszenia osobom w stanach terminalnych, pomoc w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów itp. Adresatami tych działań są przede wszystkim osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, które można zgłaszać przez rodzinę, sąsiadów, pracowników socjalnych, pielęgniarkę środowiskową.

Zespół pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00, w salce katechetycznej. Podczas dyżuru przyjmujemy osoby potrzebujące pomocy oraz informacje o chęci przekazania darów (sprzęt AGD, meble, odzież, produkty żywnościowe długoterminowe, środki czystości). Świadczone formy pomocy są nieodpłatne, realizowane przez wolontariuszy, a ich zakres nie jest ograniczony.
Naszymi partnerami w działaniu są: Świetlica św. Brata Alberta, Przychodnia Rejonowa, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 7, pedagodzy szkolni, Stacje Opieki "Caritas" i różnego typu zakłady opieki zdrowotnej, realizujące świadczenia pielęgniarskie wobec obłożnie i przewlekle chorych w domu chorego.
Parafialny Zespół CARITAS liczy 14 osób. Spotkania organizacyjno - formalne odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w parafialnej salce katechetycznej o godzinie 18.40. Wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym zapraszamy do wspólnoty Parafialnego Zespołu CARITAS.
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545294