Grupy przyparafialne
Chór św. Cecylii
Chór Kościelny im. Św. Cecylii przy Parafii Św. Michała Archanioła w Suchej Górze został założony w 1974 roku jako chór mieszany i liczył 60 osób. Opiekunem chóru był ówczesny wikary ks. Gerard Grzesik wspierany przez proboszcza ks. Pawła Jaskółkę, któremu bardzo zależało aby chór istniał i działał.
Pierwszym dyrygentem chóru była p. Teresa Morawiec, która po dwóch latach zrezygnowała z tej funkcji. Od 1976 roku do dzisiaj dyrygentem jest p. Irena Spyra.
Święta Cecylia

Zespół w swoim repertuarze posiada około dwieście pieśni i kolęd różnych kompozytorów, w tym m. in. Mozarta, Bethowena, Handla, Webera, Moniuszki i Verdiego. Chór występuje przeciętnie 5 razy w miesiącu śpiewając na Mszach Św., ślubach, pogrzebach, oraz na nabożeństwach, odwiedza szpitale. Daje koncerty kolędowe i Maryjne. Występy odbywają się często poza macierzystą parafią w różnych parafiach Śląska i całej Polski. Chór śpiewał także poza granicami w Kahlenbergu w Austrii.

Obecnie chór liczy ok. 40 członków, a wśród nich wspaniali soliści: Elżbieta Piech - sopran i Józef Matysek - tenor. Na organach akompaniuje chórowi Karol Jasiok. Opiekunem chóru jest ks. Rajmund Brol - proboszcz suchogórski.

Koncert kolęd - 6.01.2007
Członkowie chóru - jak sami mówią - swoim śpiewem przede wszystkim oddają cześć Bogu, chwalą Go i uwielbiają. Jednocześnie dziękują Bogu za sam dar śpiewu, którym dają radość ludziom.
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545315