Grupy przyparafialne
Klub Inteligencji Katolickiej
Działający w suchogórskiej parafii Klub Inteligencji Katolickiej jest sekcją terenową KIK-u katowickiego. Swoją działalność sekcja zainaugurowała w listopadzie 2001 roku.

Klub jest społeczną organizacją katolików, zarejestrowaną w sądzie i posiadającą osobowość prawną. Jego członkowie, zgodnie ze swoim światopoglądem, prowadzą działalność w oparciu o naukę Kościoła. Celem Klubu jest kształtowanie osobowości moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Katowicki KIK prowadzi również działania w zakresie kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej Górnego Śląska. W miarę potrzeb i swoich możliwości podejmuje również działalność charytatywno - opiekuńczą.

Katowicki KIK jest jedną z kilkunastu tego typu organizacji (o identycznej nazwie) działających w Polsce. Do najstarszych należą Kluby warszawski i lubelski, swymi nieformalnymi początkami sięgającymi jeszcze lat pięćdziesiątych.

Suchogórska sekcja Klubu Inteligencji Katolickiej liczy obecnie 30 członków, ale swoje propozycje adresuje do szerokiego kręgu zainteresowanych. Aktualnie działalność sekcji wyraża się w comiesięcznych spotkaniach-wykładach z zapraszanymi gośćmi. Byli wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego - dr Antonii Winiarski (prezes katowickiego KIK-u) oraz dr Beata Ecler-Nocoń. W styczniu 2002 roku gościem Klubu był ks. Henryk Bolczyk - wieloletni moderator krajowy Ruchu Światło - Życie, a oprócz tego duszpasterz strajkujących w grudniu 1981 r. górników kopalni "Wujek". Dwukrotnie na spotkaniach Klubu pojawiła się tematyka zjednoczenia Europy. O moralnych aspektach istnienia mniejszości narodowych w Europie mówił ks. prof. dr hab. Joachim Piegsa z Uniwersytetu w Augsburgu w Niemczech. Wyjątkowe emocje wśród licznie zgromadzonych wzbudziło wystąpienie Karla Bedermanna (byłego urzędnika Unii Europejskiej) o najczęściej przemilczanych aspektach procesu integracji. Ogromne zainteresowanie wzbudził również wykład naszego proboszcza - ks. dra Rajmunda Brola o etycznych aspektach manipulacji genetycznych. Problematykę teologiczną podjął na jednym ze spotkań ks. Krzysztof Grzegorczyk, snując refleksje o miłosierdziu Bożym w świetle encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia", a także s. Daniela Chwałek, mówiąc o słuchaniu, jako powołaniu człowieka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W szczególności tych spośród członków naszej wspólnoty parafialnej, którzy poczuwają się do obowiązku "posługi myślenia".
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545184