Grupy przyparafialne
Róże Różańcowe
Wspólnota Żywego Różańca istnieje już od dawna, a swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot. To ona zakładała grupy piętnastu osób, z których każda codziennie odmawiała jedną dziesiątkę Różańca, a w ten sposób jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Zaś Papież Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzający Stowarzyszenie Żywego Różańca.


Różaniec Święty to jedna z najpiękniejszych modlitw, jaką Kościół poleca swym wiernym. To modlitwa, która z nieba wyszła i do nieba prowadzi. Papież Jan Paweł II powiedział: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała wiec zachęcam wszystkich do jej odmawiania." A kiedy w październiku 2002 roku, w swoim liście apostolskim, wprowadził nową część różańca, wezwał wiernych do jej odmawiania. Nowa Tajemnica - Tajemnica Światła - uwzględnia lata publicznej działalności Jezusa Chrystusa, aby "różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii". Odtąd Róże Różańcowe składają się z 20 osób.

Ceremoniał Żywego Różańca
W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, który został opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w 1977 roku, a zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

I. Żywy Różaniec oznacza:
 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia.
 • Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga.
 • Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, połączoną z rozważaniem, a w ten sposób odmawiany jest cały różaniec.

II. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych.
Raz w miesiącu członkowie Róży Różańcowej dokonują zmian tajemnic różańcowych. Zmiana dokonuje się w kościele po Mszy świętej lub po nabożeństwie, ale zawsze w obecności opiekuna wspólnoty.

III. Obowiązki w Żywym Różańcu:
Obowiązki członków Żywego Różańca:
 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego,
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


W parafii świętego Michała Archanioła opiekunem wspólnoty Żywego Różańca jest ksiądz Norbert Biadacz. Członków wspólnoty jest 160, czyli 8 Róż Różańcowych, w tym jedna Róża, którą tworzą mężczyźni.
Od poniedziałku do soboty o godzinie 7.30 Wspólnota odmawia modlitwę różańcową, której przewodniczy poszczególna Róża. Poza tym w każdą pierwszą sobotę miesiąca wspólnie z wiernymi odmawiają Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Raz w miesiącu jest też odprawiana w ich intencji Msza święta.
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545256