Grupy przyparafialne
Oaza Dzieci Bożych
Założycielem Ruchu Światło-Życie jest ksiądz Franciszek Blachnicki. To on od rekolekcji oazowych dla ministrantów poprzez dalszy rozwój oaz wypracował cały system ewangelizacji i formacji, który obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych, ludzi różnego wieku i powołania. Cel i program Ruchu wyrażają greckie słowa wpisane w znak krzyża:


Celem Ruchu Światło-Życie inaczej zwanego OAZĄ jest formowanie dojrzałych chrześcijan oraz budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację.

Pierwszą propozycja formacji podaną przez Ruch jest OAZA DZIECI BOŻYCH. Formacja ta oparta jest w szczególności o liturgię i jest integralną częścią całego systemu oazowego.

Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej. Na spotkaniach, poprzez wspólną modlitwę, śpiew i zabawę, dzieci uczą się życia z Duchem Świętym oraz dojrzałego chrześcijaństwa. Cały zaś program Ruchu Światło-Życie jest realizowany w Oazie Dzieci Bożych stosownie do możliwości uczestników. Oaza ta zakłada całoroczną pracę formacyjną przy parafii, czyli cotygodniowe spotkania. Zaś podczas wakacji – rekolekcje, które stanowią podsumowanie pracy rocznej. Elementem, który łączy oazę rekolekcyjną z oazą przyparafialną jest szczególnie szkoła liturgii. Odpowiada ona paragramowi służby liturgicznej przewidzianej na dany okres liturgiczny i pomaga w zrozumieniu Tajemnicy Eucharystii.

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,

nie przeszkadzajcie im;

do takich bowiem należy królestwo Boże.”


/Mk 10, 14b/
Spotkania OAZY DZIECI BOŻYCH odbywają się
w każdą sobotę o godzinie 11:00, w domu katechetycznym.
Serdecznie zapraszamy uczniów klas podstawowych
do udziału w spotkaniach.
Spotkania OAZY NOWEJ DROGI odbywają się
w każdą sobotę o godzinie 11:00, w domu katechetycznym.
Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych gimnazjalnych
do udziału w spotkaniach.

 
zobacz podstrony:
Dzień Wspólnoty ]   [ Mikołajki ]   [ Sprawozdanie ]  
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545241