Historia
Ks. Jaskółka - nota biograficzna
Ks. Paweł Jaskółka urodził się 24 czerwca 1914 roku w Orzegowie. Był synem hutnika Piotra i Anny z domu Wyżgoł. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W 1928 roku przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego w Lublińcu, gdzie pięć lat później zdał egzamin dojrzałości.
Jesienią 1933 roku rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach koło Inowrocławia. Rok później złożył tam pierwsze śluby zakonne. W latach 1934-1939 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. W sierpniu 1937 roku złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1939 roku w Obrze z rąk Sufragana Poznańskiego Księdza Biskupa Walentego Dymka.
Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Włoch, gdzie w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim rozpoczął studia z prawa kanonicznego.
Następnie znalazł się na terenie Francji i uzupełniał studia w Notre Dame de Lumieres. Za zgodą Prymasa Polski Księdza Kardynała Augusta Hlonda pracował wśród wychodźstwa polskiego.
Po zajęciu Francji przez wojska hitlerowskie został internowany. Przez pewien czas przebywał w obozie. Po zwolnieniu wrócił do rodzinnego Orzegowa i rozpoczął pracę na terenie diecezji katowickiej.
Od stycznia 1943 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Wawrzyńca w Wirku - Nowej Wsi. Potem był na krótkim zastępstwie duszpasterskim w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śl. Na przełomie 1943 i 1944 roku pełnił obowiązki substytuta w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i św. Augustyna w Lipinach Śl.
W 1947 roku za zgodą swoich przełożonych zakonnych i przy akceptacji Księdza Biskupa Stanisława Adamskiego został inkardynowany do diecezji katowickiej. W 1949 roku zdał egzamin proboszczowski.

W 1950 roku wraz z dekretem wikariuszowskim, kierującym go do parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, ks. Jaskółka otrzymał polecenie utworzenia nowej placówki duszpasterskiej w Suchej Górze. Podjął się tam trudu budowy nowego kościoła i całego zaplecza duszpastersko-katechetycznego. W lutym 1952 roku został mianowany kuratusem, a pięć lat później pierwszym proboszczem nowo utworzonej w Suchej Górze parafii św. Michała Archanioła.
W 1979 roku ks. Jaskółka przeszedł na emeryturę i zamieszkał u swoich bliskich w Psarach. Do ostatnich dni życia pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii św. Jakuba w Lubszy Śl.
Ks. Paweł Jaskółka zmarł 10 kwietnia 1992 roku w Psarach. Odszedł do wieczności w 78 roku życia i w 53 roku kapłaństwa. Został pochowany w Suchej Górze.
Fragment pracy ks. Edwarda Nalepy
pt.: "Zmarli kapłani kościoła katowickiego".


Ks. Edward Nalepa obecnie pracuje i studiuje w Nowym Jorku, a więc w tej samej diecezji, w której pracuje ks. Włodek Łaś. Materiał otrzymałem właśnie za pośrednictwem ks. Włodka.
Serdecznie dziękuję księże Edwardzie za zgodę na publikację materiału na stronach suchogórskiej parafii. Równie serdeczne podziękowania przesyłam ks. Włodkowi.

web-ter henk
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545250