Historia
Ks. Ignacy Szpunar
Urodził się 5 kwietnia 1928 w Albigowej koło Łańcuta. Tam też dnia 22 tegoż miesiąca został ochrzczony i 30 maja 1939 bierzmowany. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria zd. Reizer. W latach 1934-1941 uczęszczał w rodzinnej miejscowości do Publicznej Szkoły Powszechnej im. Ks. A. Tyczyńskiego. Potem ukończył dwuletnią Szkołę Handlową. Następnie w tajnym nauczaniu przerabiał materiał klas gimnazjalnych i zdawał egzaminy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Od roku szkolnego 1944/45 uczęszczał do Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, gdzie w 1945 zdał tzw. małą maturę, a w 1947 egzamin dojrzałości. W tym samym roku zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jako motyw wstąpienia do tego Seminarium podał przede wszystkim umiłowanie ludu śląskiego, a potem możność pobierania nauk teologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, do którego każdy Polak ma wrodzony głęboki sentyment i wielką cześć". Rektor Seminarium w opinii przed święceniami napisał o diakonie Ignacym:

"Zdolności ponad poziom średni, pilność bardzo wielka. Charakter spokojny, pogodny, chętny do współpracy. Z kolegami śląskimi zżył się zupełnie".

Święceń kapłańskich udzielił mu 22 czerwca 1952 w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach biskup pomocniczy Juliusz Bieniek.

Po zastępstwach w Bujakowie i w Łaziskach Górnych ks. Ignacy byt w Instytucie dla Księży Neoprezbiterów w Katowicach-Załężu. Stamtąd dojeżdżał z pomocą duszpasterską do różnych parafii. W czasie wakacji 1953 był na zastępstwach w Boronowie, Radoszowach i w Łaziskach Średnich. Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Józefa w Chorzowie (od 1953), św. Michała Archanioła w Suchej Górze (3 września 1956 - 29 sierpnia 1957), św. Klemensa w Ustroniu (od 1957, był tam też katechetą w Technikum Mechaniczno-Kuźniczym).

W latach 1962-1971 duszpasterzował w Rudzicy, najpierw jako administrator, a od 1966 proboszcz.

Ostatnią jego placówką duszpasterską była parafia św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich, gdzie od 1971 był proboszczem. Postarał się tam o wybudowanie domu katechetycznego. W ramach prac I Synodu Diecezji Katowickiej należał do Komisji Doktrynalnej - Podkomisja Socjologiczna. Pełnił też urząd wicedziekana. Był również spowiednikiem zwyczajnym Sióstr Służebniczek.

W 1991 poprosił, ze względu na stan zdrowia, o przeniesienie na rentę. Cierpiał na chorobę wzroku i układu krążenia. Biskup przychylił się do jego prośby i z dniem 24 sierpnia tegoż roku zwolnił go z urzędu proboszcza. Ks. Ignacy zamieszkał w rodzinnej Albigowej. Pamiętał jednak o archidiecezji katowickiej, co miesiąc odprawiał w jej intencji Mszę św.

Zmarł 3 czerwca 2003 w Albigowej i tam został pochowany.

Na podstawie biografii opracowanej przez Kurię Metropolitalną w Katowicach


Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545321