Kronika parafialna
Rok 2016

A.D. 2016


Styczeń
Po raz pierwszy w historii parafii został wydany staraniem ks. Grzegorza, kalendarz parafialny na Rok Pański 2016. W kalendarzu zostały zamieszczone informacje o życiu duszpasterskim parafii oraz notki i fotografie poszczególnych grup parafialnych wraz z księżmi opiekunami. Kalendarz cieszył się wśród parafian dużym zainteresowaniem. Nakład 1000 szt. został wysprzedany prawie w całości.

W poniedziałek, 4 stycznia, Róże Różańcowe spotkały się wraz ze swoim opiekunem ks. Marcinem Gruszką, w salce im. Jana Pawła II, na wspólnym kolędowaniu.

Przez cały okres Bożego Narodzenia w ramach popołudniowego nabożeństwa popołudniowego uczestniczyliśmy w koncertach kolędowych:
6 stycznia – Chór parafialny,
17 stycznia – Fletnia Pana,
24 stycznia – Parafialna Schola Młodzieżowa,
31 stycznia – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bytomiu.

Od środy 13 stycznia rozpoczęło się w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez Diakonię Modlitewną Ruchu Domowy Kościół rejonu tarnogórskiego i Moderatora Oazy Rodzin ks. Jarosława Buchenwelada, proboszcza parafii Babice. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w środy o g. 18.45 i potrwają do 9 marca.

W czwartek 21 stycznia, we wspomnienie św. Agnieszki, Babcie i Dziadkowie uczestniczyli w okolicznościowej Mszy św. w ich intencji której przewodniczył ks. Marcin Gruszka.

W dniu 26 stycznia zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie parafian tzw. kolędę. Nasza parafia liczy około 5350 rodzin. Z czego kolędę wpuściło 3542 rodziny. Co stanowi 66,2% całości parafii. W czasie kiedy nasi kapłani nawiedzali domy i mieszkania parafian z pomocą duszpasterską służył naszej wspólnocie ks. senior Rudolf Solik, ks. Grzegorz Kozakiewicz z Gliwic, ks. Hubert Lupa SVD z Bytomia oraz Ojcowie Oblaci z Kokotka.

W dniu 29 stycznia ks. G. Rajs zorganizował dla naszych parafian wyjazd na Jasełka do Cieszyna, a 29 stycznia grupa wraz z opiekunem wybrała się Szlakiem Szopek Bożonarodzeniowych Górnego Śląska (Bytom, Katowice, Chorzów, Ruda Śl., Zabrze, Tychy). RELACJA

Luty
4 Lutego odbyło się spotkanie rodziców, których dzieci przystąpią w 2016 r. do Pierwszej Komunii św. z ks. proboszczem i ks. Grzegorzem Rajsem, a 5 Lutego ks. Marcin Gruszka spotkał się z rodzicami tegorocznych bierzmowańców.

8 lutego Oaza Dzieci Bożych zorganizowała w salkach parafialnych bal przebierańców, w zabawie uczestniczyły również dzieci, które nie należą do wspólnoty.

W Środę Popielcową 10 lutego rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post. Kolekta tego dnia była przeznaczona na misje w Togo.

We wspomnienie M.B. z Lourdes modliliśmy się za chorych i starszych wiekiem parafian . Mszę św. w ich intencji celebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. G. Rajs.

Na tegorocznych nabożeństwach Gorzkich Żali kazania pasyjne głosił ks. Marcin Gruszka.

Na początku tegorocznych ferii na wycieczkę do Wrocławia, w dwóch terminach;15 i 16 Lutego, wyjechały dzieci i młodzież naszej parafii. Celem wycieczki była wizyta we Wrocławskim Afrykanarium i Manufakturze słodyczy. Wycieczkę zorganizował opiekun ministrantów, wspólnoty Dzieci Maryi i scholi Cantati Angeli - ks. G. Rajs.

21 Lutego grupa naszych parafian wyjechała pod przewodnictwem ks. G. Rajsa, na pielgrzymko-ferie do Szklarskiej Poręby. RELACJA

Marzec
5 Marca ks. Grzegorz Rajs zorganizował pielgrzymkę Szlakiem Sanktuariów Pasyjnych. Pielgrzymi zwiedzili; Hałcanów, Alwernię i Krakowskie Sanktuarium Ecce Homo. RELACJA

18 marca, jak co roku, na ulicach naszego Osiedla została odprawiona Droga Krzyżowa. Trasa przebiegała od krzyża na placu Gwarków, poprzez ul. Wojciechowskiego, Narutowicza, gdzie przy krzyżach miały miejsce kolejne stacje, po krzyż u zbiegu ul. Okólnej i Łokietka. Drodze Krzyżowej towarzyszyła żarliwa modlitwa licznie uczestniczących w niej wiernych.

Następnego dnia grupa naszych parafian, wraz z ks. Grzegorzem Rajsem udała się do Krakowa, do Ojców Salezjanów, na wystawioną przez nich Pasję.

W Niedzielę Palmową, tradycyjnie jak co roku nasz chór parafialny wykonał, na Sumie, Pasję, tym razem według św. Łukasza.

Od Poniedziałku do Środy Wielkiego Tygodnia miały miejsce rekolekcje wielkopostne uczniów naszych szkól podstawowych i gimnazjum, które poprowadził O. Dominik Ochlak ze Zgromadzenia Ojców Oblatów z Kokotka.

W czasie tegorocznego Triduum Paschalnego, który tego roku przypadł bardzo wcześnie, bo w dniach 24 – 26 marca, ponownie zgłębialiśmy treść Wieczernika, Golgoty i Poranka Wielkanocnego. Dzięki dobrze przygotowanym przez kapłanów Ceremoniom i Nabożeństwom na nowo dotknęliśmy Bożego Miłosierdzia.

W środę, w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, nasi kapłani uczestniczyli w Konwencie Wielkanocnym naszego dekanatu, który tym razem miał miejsce w par. W.N.M.P. w Miasteczku Śl.

Kwiecień
W sobotę, 2 kwietnia, pielgrzymi grupy św. Jakuba, z naszej parafii, wyruszyli na szlak kościołów drewnianych Metropolii Górnośląskiej. Na trasie pielgrzymki znalazły się Sieroty, Zacharzowice, Pławniowice, Rudziniec (diecezja opolska), Poniszowice, Rachowice, Sierakowice i Żernica. RELACJA

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na Sumie, ks. Proboszcz R. Brol poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego, będącego pierwszą częścią Tryptyku, który ma zostać poświęcony w czasie opustu Parafialnego. Autorem obrazu jest artysta, który zaprojektował także nasze prezbiterium, p. Szymon Prandzioch.
W tym samym dniu popołudniowe nabożeństwo poprowadziła nasza parafialna schola młodzieżowa Cantati Angeli.

W niedzielę, 10 kwietnia, została odprawiona Msza św. za duszę pierwszego proboszcza naszej parafii, ks. Pawła Jaskółki, z okazji 24 – tej rocznicy Jego śmierci.

W Niedzielę Dobrego Pasterza, w Światowy Dzień Modlitw o Powołania, gościliśmy w naszej parafii kleryków WSD w Opolu, którzy podzielili się z nami doświadczeniem obecności Boga w swoim życiu. Popołudniu podczas nieszporów razem modliliśmy się o nowe i święte powołania.

W środę, 27 kwietnia, odbyło się pierwsze spotkanie Wspólnoty Dorosłych powstałej, po odbywającym się w naszej parafii, Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie miało charakter katechezy biblijnej, a jej pierwszym opiekunem został ks. Marcin Gruszka. Dwa tygodnie wcześniej grupa ta spotkała się na Adoracji Najświętszego Sakramentu, w adoracji uczestniczył ks. proboszcz R. Brol, a modlitwę poprowadzili Nina i Zygmunt Niemcowie. Spotkania tej grupy będą odbywały się cyklicznie, co dwa tygodnie, naprzemiennie Adoracja i Spotkanie biblijne.

W dniach 29 04 – 02.05 ks. Grzegorz Rajs, wraz z grupą św. Jakuba, przebywał na pielgrzymce we Lwowie.
RELACJA

Maj
W dniach 2-4 maja, w przypadające Dni Krzyżowe, modliliśmy się o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o urodzaje. Modlitwa miała miejsce przy krzyżach naszej parafii: przy ul. Gwarków Tarnogórskich, na Blachówce i na ul. Kardynała Wyszyńskiego.

8 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego grupa dzieci naszej parafii przystąpiła do I Komunii Św. Uroczystość miała miejsce na dwóch Mszach św; o godz . 10.00 SP 37 i 38, zaś na Mszy o godz. 11.30 SP 23. Do I Komunii przystąpiła ponad setka dzieci.

Grupa naszych parafian uczestniczyła w Apelu Jasnogórskim w Częstochowie. Wyjazd zorganizował ks. G. Rajs, a miał on miejsce 12 maja.

14 maja na wycieczkę do Miasteczka Westernowego wybrali się, ze swoim opiekunem, ministranci, dzieci Maryji i schola młodzieżowa.

Następnego dnia we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w godzinach wieczornych miało miejsce Nabożeństwo Fatimskie.

17 maja ks. M. Gruszka, ks. K. Hajduk i ks. N. Biadacz wraz z kolegami rocznikowymi odprawili w naszej parafii Mszę św. dziękczynną z okazji 19 rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Natomiast 22 maja na uroczystej Mszy św. za 30 lat swojego kapłaństwa dziękował ks. Roman Woźnica.
Tego samego dnia Nabożeństwo Majowe ubogacił swoim śpiewem nasz chór parafialny.

24 maja grupa przeszło 100 parafian, na czele z ks. Proboszczem R. Brolem i ks. wikarym G. Rajsem, udała się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, by tam w czasie uroczystej Mszy św. odebrać Relikwie św. Faustyny. Parafianie nawiedzili również Sanktuarium Jana Pawła II.

W Uroczystość Bożego Ciała po Mszy św. odprawianej w intencji dzieci, które obchodziły I rocznicę przyjęcia I Komunii św. wyruszyła procesja teoforyczna ulicami Suchej Góry. Uczestniczyli w niej kapłani, służba liturgiczna, poczty sztandarowe, chór parafialny, orkiestra górnicza i liczna grupa wiernych.

W sobotę 28 maja grupa św. Jakuba udała się na swoją kolejną pielgrzymkę , tym razem Szlakiem kapłanów związanych z Suchą Górą. Pielgrzymi odwiedzili ks. Damiana Suszkę w Kobiórze, ks. prob. Janusza Badurę w Wodzisławiu Śląskim, ks. prob. Damiana Plesińskiego w Bukowie, ks. prob. Arkadiusza Kinela w parafii św. Andrzeja w Zabrzu. RELACJA

Na coroczną Pielgrzymkę Mężczyzn do Piekar Śląskich pielgrzymowali nasi mężczyźni i młodzieńcy. Pielgrzymów poprowadził ks. M. Gruszka.

Ostatnie Nabożeństwo Majowe w tym roku zostało odprawione przy kapliczce na Grocie. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz R. Brol, a uświetnił je swoim śpiewem chór parafialny.

Czerwiec
7 czerwca na Mszy św. za swoją kolejną rocznicę urodzin dziękował ks. proboszcz R. Brol, któremu najlepsze życzenia składały liczne delegacje parafian.

W sobotę 11 czerwca w swojej pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza w Rudach Raciborskich uczestniczyli nasi ministranci wraz z księdzem opiekunem. Wśród ustanowionych ceremoniarzy znalazł się nasz ministrant Damian Spałek.

Liczna grupa parafian uczestniczyła w Nabożeństwie wieczornym z okazji przypadającego 13 czerwca dnia fatimskiego.

W niedzielę 18 czerwca, po każdej Mszy św., siostra Andrzeja Ochman ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu, wygłosiła świadectwo swojej wiary i opowiedziała o założycielu swojego zgromadzenia. Parafianie złożyli ofiarę do puszek na wakacje z Bogiem dla dzieci z ochronki , którą prowadzą siostry.

23 czerwca została odprawiona Msza św. z okazji zakończenia roku szkolno-katechetycznego 2015/2016. W trakcie Eucharystii do grona ministrantów przyjęto 8 dotychczasowych kandydatów.
Po Mszy św. ministranci oraz Dzieci Maryi spotkali się przy wspólnym stole ze swoim opiekunem ks. G. Rajsem.

W sobotę 25 czerwca grupa parafian udała się na zorganizowane, przez ks. G. Rajsa, tygodniowe pielgrzymko–wczasy na Mazurach. RELACJA

W niedzielę 26 czerwca Słowo Boże wygłosił ks. Jarosław Wiśniewski, proboszcz parafii w Olszynie koło Lublińca, który zebrał kolektę na budujący się tam kościół.

LIPIEC
W pierwszą niedzielę lipca, tradycyjnie jak co roku, nasza parafia pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św. w intencji naszej parafii oraz Drodze Krzyżowej. Całość poprowadził kleryk III roku Michał Chmiel.
Natomiast Słowo Boże w naszej parafii wygłosił w tym dniu O. Dominik Ochlak, oblat Maryi Niepokalanej z Kokotka.

W środę 13 lipca uczestniczyliśmy w wieczornym Nabożeństwie Fatimskim, zakończonym modlitwą różańcową i procesją z figurą M.B. Fatimskiej.

Następnego dnia na pielgrzymkę do Krakowa wyruszyła grupa parafian. Pielgrzymkę zorganizował ks. G Rajs. Pielgrzymi zwiedzili m.in. cmentarz Rakowicki oraz kościoły Krakowa.

W niedzielę 24 lipca w czasie uroczystej Mszy św. za swoje 25 lat kapłaństwa dziękował ks. Bogdan Mikutra, sekretarz Generała zakonu Misjonarzy św. Rodziny. Jubilatowi towarzyszyli kapłani naszej parafii i współbracia ojca Bogdana, na czele z O. Prowincjałem prowincji polskiej.

SIERPIEŃ
W dniach 12-21 sierpnia na pielgrzymko–wczasach w Bułgarii na Złotych Piaskach przebywali parafianie z grupy św. Jakuba. W czasie pobytu pielgrzymi zwiedzili m.in. Warnę, Neseber oraz Ałażę. RELACJA

W sobotę 13 sierpnia na Nabożeństwie wieczornym obchodziliśmy kolejny Dzień Fatimski.

W niedzielę 21 sierpnia na swoją pielgrzymkę do M. B. Piekarskiej wyruszyły kobiety. Pielgrzymkę poprowadził ks. Marcin Gruszka.

22 sierpnia swoją posługę w naszej parafii zakończył, po rocznym pobycie, ks. Marcin Gruszka, który dekretem ks. Bp. Jana Kopca został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Wielowsi.

23 sierpnia posługę wikariusza w naszej parafii podjął ks. Andrzej Staniek, który dekretem ks. Bp. Jana Kopca, został przeniesiony z parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach.
Również od 23 sierpnia powitaliśmy w naszej parafii ks. dr. Roberta Urbańczyka, który będzie u nas rezydentem, który po dwóch tygodniach posługi został decyzją Księdza Biskupa skierowany do par. Wszystkich Świętych w Gliwicach.

W sobotę po Mszy św. wieczornej odbył się koncert zespołu ewangelizującego Klaret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej.


Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: