Aktualności
Zbiorowa 17 maja
MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA – 17. maja 2021, godz. 18.00

Msza Święta 30 dniowa: Helenę Barszczewską, Zofię Szymską, Krystynę Kurek, Mariana Malok, Marka Musioł, Ryszarda Jakubowskiego, Alicję Głomb, Karola Wajda, Andrzeja Gacki, Bogusława Wutzke, Zofię Tokarczyk.

Oraz za ++ zlecanych: Cecylię, Franciszka Musioł, pokrewieństwo, Emilię, Józefa Aleksy, pokrewieństwo; Jadwigę Strzyż z okazji Dnia Matki, ojca Ignacego, brata Ryszarda; Zofię Cygon; Marię, Jana Pietrzyk; Jerzego Wiencek na pamiątkę 80 rocznicy urodzin; męża Eugeniusza Klocka w 2 rocznicę śmierci, syna Jerzego; Praksedę, Alojzego Garus, z rodziny Garus, Kaminiorz, Spyra, Mol; Krystynę, Romualda Olejnik, Andrzeja Gałenżewskiego – od sąsiadów z ul. Rydza Śmigłego 18; Jadwigę, Marcelego Malok, z rodziny Malok, Bartoszek, Adelę, Jerzego, Andrzeja Majewscy, Antoniego, Jerzego Czajka; Antoniego Rainer – od sąsiadów z ul. Łokietka 11 d oraz za ++ sąsiadów; Halinę Boncol, Teresę Boncol, Alfonsa Hojka, Różę Lepich, Bronisława Stolarek, Gertrudę Cobala; Bolesławę Dobrowolską, rodziców z obu stron, Łukasza, Sebastiana Dobrowolskich; Ryszarda Dragon w 1 rocznicę śmierci; Alfonsa Mularczyk, syna Mirosława, synową Romę, rodziców z obu stron; Józefa Nowackiego na pamiątkę urodzin, z rodzin Szyguła, Nowacki, Janas; Józefa Musialki w 20 rocznicę śmierci; rodziców Helenę, Roberta Koloch na pamiątkę urodzin, Huberta Głogowskiego, dziadków Koloch, Głogowski, Dzionsko, Olszok, Stefanię Szewczyk, Ludwika Staińskiego, pokrewieństwo; Stefana Musioł; Zdzisława Jaszczyk, rodziców z obu stron; Leszka, Reginę, Alojzego, Wilhelma Gruszka, Anastazję Świerczyna, Jana Bloch, Rutę Hadamik, Józefa Stempor, Emilię, Helenę Winszczyk, Mariannę Majer, Blankę Rzeźnicką, Teresę Żodziewską, babcię, dziadków z obu stron; Martę, Florian, Hildegardę, Piotra Staniczek, Anastazję Świerczyna, Jana Bloch, Jadwigę, Leona Gąsiorowskich, Leszka Gruszka, Gertrudę Patoń, Piotra, Sławomira Kulik; rodziców Kazimierę, Bronisława Niezgoda, Rafała Przełonczkowskiego, ++ z rodzin Niezgoda, Pańta, Drozdż, Przełonczkowski, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące; Rudolfa, Franciszka, Małgorzatę Ciris, Annę, Stanisława, Mieczysława, Bożenę Stodolak, Stanisława Ślęczka, Gertrudę, Kazimierza Szafruga, Franciszkę, Mikołaja Kaleta, Karola Wajda; ks. Andrzeja Kaczmarka, siostrę Irenę, ojca Pawła, Józefa Czerwińskiego, Emę, Teodora, Pawła, Eryka, Łucję Pietryga, Krystynę, Marię Buchacz, Wiktora Spałek, Jana Kaczmarek, 2 żony, Jana, Edytę Stronczek, ++ kapłanów, siostry zakonne, Gertrudę Skorupa, Józefa Kuczera; męża Alfonsa Purgoł na pamiątkę urodzin, syna Krzysztofa, matkę Jadwigę Szastok w kolejną rocznicę śmierci, ojca Stanisława, brata Henryka, Franciszkę, Jana Wojton, Cecylię, Filipa Purgoł, Martę, Michała Kurczak, Marię Kopańską; Alfreda Ledwon, zięcia Marka, rodziców Marię, Karola Ledwon, rodziców Marię, Wincentego Kensy, braci Józefa, Alfreda, siostrę Urszulę, szwagra Tadeusza Maślankę, ks. Mariana Maślankę, ks.Apolinarego Czekańskiego, pokrewieństwo z obu stron; Zofię, Józefa, Maksymiliana, Ewalda Horzela, Annę, Stanisława Banaś; męża Bogdana Słowik, rodziców Janinę, Bolesława Stefański, siostrę Aleksandrę, Helenę, Jerzego, Henryka Słowik; męża Eryka Dzionsko na pamiątkę urodzin, rodziców z obu stron, brata Henryka, 2 szwagrów; Antoniego Przywara, Reginę, Karola Skowrońskich, braci Henryka, Antoniego, pokrewieństwo Przywara, Skowroński; Zygfryda Andraczek, braci Wacława, Henryka, Rozalię, Huberta Matysik, rodzeństwo Matysik, Matejczyk;


męża Stanisława, siostrę Zofię, brata Stanisława, rodziców Helenę, Wojciecha, z rodzin Prończuk, Liszkiewicz, Ciężczyk, Kozłowskich; Różę Jensczok w 1 rocznicę śmierci, męża Jana, synów Stefana, Edmunda, Marię, Romana Kukułka, Dionizego Białek; Mariana Janik, rodziców Reginę, Bronisława Janik, teściów Reginę, Jana Biskupek, Różę, Waltra, Mariusza Dawidowicz; Eryka, Łucję Tamm, babcię Bronisławę Tamm, dziadków Piotra, Mariusza Kukla, Różę Garbaczok, Elżbietę Kukla, Reginę Biskupek, Alojzego, Jana Kukla; rodziców Helenę, Karola Trzensiok, rodzeństwo Sylwestra, Mariana, Honoratę Antończyk, rodziców Janinę, Wiktora Patałąg, bratową Helenę Trzensiok, Waleskę, Pawła Jaksik, Dawida Trzensiok, Józefa Warzecha, dziadków Trznesiok, Nowak, Patałąg, Szwabe, Jana, Marię Reichel, Jadwigę Tomasza Nolewajka, Antoninę, Alojzego Brodziak; Erwina, Różę Haida, Bronisławę, Wacława Gładysiak, Joannę, Stanisława Solarscy, Janinę, Dariusza Kuczyńscy, pokrewieństwo Serafin, Haida, Jerzego Gajda; Agnieszkę, Klemensa Kuś, Alojzego, Genowefę, Jana Wylężek, Tadeusza, Marię, Jacka Bartoszek, Adama Kaleta, Mariana Malok, Bernarda Wróbel; Antoniego Badura na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, rodzeństwo, Jarosława, Jana Morawa; Różę Mol w 5 rocznicę śmierci, męża Stefana, z rodzi Miara, Botor, Sladko, Potempa; męża Alojzego Wajda, rodziców, rodzeństwo, Apolonię, Wojciecha Lepiankę, 4 siostry, szwagrów, Józefa Bieleckiego, rodziców, brata; Jerzego Rychły, rodziców z obu stron, zięcia Piotra Tobor, z rodziny Dolnicki, Nowak, Rychły; rodziców Gertrudę, Gerarda Gawronowski, rodziców Marię, Jana Pilot, zięcia Jacka, Adama, ojca Jana, siostry Marię, Gabrielę, męża Mariana, bratową Marię, Elżbietę, Jana, Alojzego Czernachowski, Jerzego Kalamorz; Józefa Kluszczyk; Teofila Labus – od sąsiadów z ul. Okólnej 42 oraz ++ sąsiadów; Antoniego Tomanek, rodziców, 2 braci, Klarę, Józefa Musioł, dziadków z obu stron, Pawła Nowak, Marię, Piotra Banaś, Dorotę Piecha, Jadwigę Rabsztyn, Pelagię Siwy, kapłanów, sąsiadów; Martę,Stefana, Franciszka Cygon, Łucję, Józefa, Michała Opolka, Reginę, Marię, Henryka Kolasinski, Magdalenę, Gerarda Szmidt, Agnieszkę, Kazimierza Kowalik; brata Grzegorza , rodziców Pelagię, Teofila Wieczorek; ks. Henryka Kołodzieja, ks. Pawła Jaskółkę, ks. Andrzeja Kaczmarka, ks. Rudolfa Solika, ks. Marka Cudę, kapłanów którzy pracowali w naszej parafii, ks. Sebastiana Gambusia, ks. Jerzego Palarczyka.

Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1988537