Aktualności
Zbiorowa 3.08
INTENCJE ZBIOROWE
03 Sierpnia 2020r.

Msza 30 dniowa: ++ Jadwigę Lasok, Henryka Bogulak.

oraz za ++ zalecanych: Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Alfreda Francik, rodziców Jana, Emę Francik, Marię, Piotra Habrajski, Antoniego Andrecki; męża Józefa Trzeja, synów Tadeusza, Mariana; Danutę Baran, rodziców z obu stron, pokrewieństwo; męża Pawła Gałuszka, syna Janusza, rodziców z obu stron, Stanisława, Pawła Holewa, Różę Lepich, Waldemara, Andrzeja Bednarek, brata Romualda Kurek; ++ Jadwigę, Antoniego Nowak, Genowefę, Jerzego Susek, Agnieszkę, Władysława Kuza; Teresę Tyrakowską, brata Wojciecha; Henryka Stopik; Janinę Franciszka Jakubczyk, teściów Natalię, Władysława Dobrowolskich, braci Andrzeja, Józefa, Jarosława Dobrowolskich, Zofię Rurarz, dziadków z obu stron, Piotra Cziba, krewnych, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Krystynę Kopiec, siostrę Adelajdę, rodziców Wojtala, Kopiec; Jerzego, Rozalię Wenzgoł, Marię, Wilhelma Hercel, Józefa, Augustynę Wenzgoł, Kazimierza Lange, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; Annę, Józefa, Eryka Jarząbek, Dawida Płaszczymąka, Łucję, Rudolfa Matejczyk, Huberta Brylski, Adolfa Włodarczyk, Annę, Agnieszkę, Emanuela Gulba, dusze w czyśćcu cierpiące; Cyryla Lis, Urszulę Białek, Edwarda Siwiec, ++ z rodzin Malik, Wożniok, Kajzer, Han, Skrzydło, pokrewieństwo; Hildegardę Korbel, męża Józefa, syna Henryka, Wiktorię Korbel, rodziców Korbel, Kaczmarczyk, Jadwigę, Leopolda, Erwina Matros, Emilię, Waltra Kaczmarczyk, Antoniego Donica, Hildegardę Herrmann; żonę Łucję Kostrzewa, zięciów Franciszka Jarząbek, Franciszka Gronek, rodziców z obu stron; ojca Józefa Kurek, siostrę Aleksandrę Karch; męża Jerzego Skorupa, rodziców Ryszarda, Jadwigę Skorupa, brata, siostrę, teściów, 3 szwagrów, Agnieszkę Brzozowską, dusze w czyśćcu cierpiące; Romualda Kurek, Teodora Wojtasik, rodziców Julię, Pawła Lenkiewicz, Zofię, Jana Kurek, Rozalię, Karola Wojtasik, dziadków, babcie, ++ z rodziny Zdebel, szwagra Bronisława; Andrzeja Kafka, brata Ryszarda, siostrę Marię, rodziców Agnieszkę Alberta, Leokadię, Jerzego Glomb, Klarę, Alojzego Gałeczka; Zofię Wydra, Andrzeja Rzeźniczek, Helenę Molską - od sąsiadów z ul. Myśliwskiej oraz za ++ sąsiadów; Antoniego Nolewajka, rodziców z obu stron, pokrewieństwo; Erwina Gubała; rodziców Antoniego, Hildegardę Uss, Stefana, Stanisławę Myga, dziadków z obu stron, Józefa Lipińskiego, Józefa Glińskiego, Teresę Myga; Aleksandrę, Lucjana Piękoś; Józefa, Genowefę Gaweł, Alfonsa, Łucję, Anielę Pietryga; Wiktora Wieszałka, Walentynę, Stanisława Borecki, Zofię, Teodora Machula, Pelagię, Mariana Lentas, Ernestynę, Henryka, Piotra Paliga, Alfonsa Broll, ks. Pawła Jaskółkę, ks. Rudolfa Solik, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariana Grabiwoda, Marię, Jerzego Boryczka, siostrę Jadwigę, szwagrów Józefa, Mariana, dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z rodzin Boryczka, Grabiwoda, ++ kapłanów, znajomych, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Klarę, Teofila Machoń, Helenę, Wilhelma Nierychło, Jadwigę, Ernesta Trzensioch, Jadwigę Machoń, Danutę Jagła, Krystynę Walter; Jerzego, Jana Zorzycki, Irenę, Grzegorza Banduch; Józefa Gut, Jakuba, Gertrudę Oleszko, Jana, Wiktora, Hildegardę Oleszko, Różę Logiewa, Stanisława, Emilię Gut, Pawła, Emmę Gacki, dusze w czyśćcu cierpiące; rodziców Klarę, Agnieszkę, Pawła Jeziorowski, Annę, Alojzego Sobala, teściów Gertrudę, Wilhelma Sczendzina, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące; męża Jana Skalskiego w rocznicę śmierci, rodziców Jana, Wiktorię Krawiec, siostrę Teresę, brata Pawła, dusze w czyśćcu cierpiące; rodziców Elżbietę, Teodora Golus, Monikę, Stanisława Tobor, Alfonsa, Franciszka Lysik, pokrewieństwo Golus, Tobor, Lysik; rodziców Eryka, Łucję Tamm, babcię Bronisławę Tamm, dziadków Piotra, Marię Kukla, zmarłe dzieci Alojzego, Gintra, Różę, Reginę, Elżbietę; męża Alojzego, rodziców Annę, Stefana Wajda, córkę, 3 synów, synową, rodziców Apolonię, Wojciecha Lepianka, 4 córki, zięciów, Józefa Bieleckiego, syna, pokrewieństwo; Grzegorza Nowak w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Nowak, Dolnicki, Rychły, Tobor; Andrzeja Bogunia w 4 rocznicę śmierci: Ryszarda Dragon – od sąsiadów z ul. Łokietka 5; Małgorzatę Swoboda w 1 rocznicę śmierci, męża Pawła -od sąsiadów z ul. Rydza Śmigłego 15c,b; Anielę Swoboda – od sąsiadów z ul. Łokietka 3; Gertrudę, Stanisława, Marię, Gerarda, Ernesta Cieśla, Helenę, Emanuela Kubik; Rozalię, Huberta Matysik, Zygfryda Andraczek, braci Wacława, Henryka; ojca Franciszka Burzik w 10 rocznicę śmierci, matkę Hildegardę, siostrę Anielę, rodziców z obu stron; Jana, Małgorzatę Drzymalla, Zbigniewa, Juliannę, Stronisława, Wiesława Bogulak; Alfonsa Majowskiego na pamiątkę urodzin, rodziców, pokrewieństwo z obu stron; Jana Hadyk w 20 rocznicę śmierci; męża Dietera Witteczek, rodziców z obu stron; Edwarda Miszke, rodziców; Matyldę, Stanisława Wiencek, synów Rudolfa, Henryka, Stefana; rodziców Rozalię, Pawła Łukaszczyk, brata Romana, siostrę Wandę, szwagra Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące; męża Alfreda Ledwon na pamiątkę 80 rocznicy urodzin, zięcia Marka, rodziców z obu stron, 2 braci, siostrę Urszule, szwagra Tadeusza Maślankę, Krystynę Walaszczyk, ks. Mariana Maślankę, ks. Apolinarego Czekańskiego, dusze w czyśćcu cierpiące; męża Alfonsa Purgoł, syna Krzysztofa na pamiątkę urodzin, Jadwigę, Stanisława, Henryka Szastok, Franciszkę, Jana Wojtoń, Cecylię, Filipa Purgoł, Martę, Michała Kurczak, Martę Kopańską; Kazimierę, Alfonsa, Bogdana Jaksik, Jadwigę, Aleksandra, Krzysztofa Wierzbickich, Pelagię Polanowicz, Kornelię Foit, Marię, Michała, Barbarę Bardań; Andrzeja Bogunia w 4 rocznicę śmierci; Alfonsa Profus w 29 rocznicę śmierci, żonę Marię, teściów Wiktorię, Jana Cieśla, szwagrów, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące; syna Piotra Plaza na pamiątkę urodzin, brata Franciszka Bienek, ojca Ernesta Bienek, wujka Karola Piszczek na pamiątkę urodzin, szwagierkę Różę Piontek na pamiątkę urodzin; Leszka, Reginę, Alojzego, Wilhelma Gruszka, Anastazję Świerczyna, Jana Bloch, Rutę Hadamik, Józefa Stempor, Emilię Winszczyk, Helenę Winszczyk, Mariannę Majer, Blankę Rzeźnicka, Teresę Żołdziewską, babcie, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; Martę, Floriana, Hildegardę, Piotra Staniczek, Anastazję Świerczyna, Jana Bloch, Leszka Gruszka, Jadwigę, Leona Gąsiorowski, Gertrudę Patoń, Sławomira Kulik, babcie, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; matkę Joannę w 12 rocznicę śmierci, męża Krzysztofa, teściów, Józefa, Krystynę Piech; ks. Henryka Kołodzieja, ks. Pawła Jaskółkę, ks. Andrzeja Kaczmarka, ks. Rudolfa Solik, oraz za ++ kapłanów którzy pracowali w naszej parafii;

Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1536306