Aktualności
30 dniowa - 18.05
18 Maja 2020r.

Msza 30 dniowa: Elżbietę Jurys, Józefa Wolańskiego, Józefa Fiskal, Jana Sławikowskiego, Oktawię Dworaczek, Kornelię Czernecką-Białoń, Andrzeja Miara, Zygmunta Szreter, Marka Pyka, Jana Krzemień.

oraz za ++ zalecanych: Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Pawła Jarzombek, rodziców Annę, Ryszarda, Agnieszkę, Alfonsa Gwóźdź, 3 braci, Czesława, Andrzeja Wloka; Władysławę Środa
w 9 rocznicę śmierci; Michała Kansy, Edmunda, Martę Kuś ++ z ul. Łokietka 11D; Józefa Marszałek w 8 rocznicę śmierci; rodziców Otylię, Piotra Burek, braci Norberta, Pawła, szwagra Jana, teściów Helenę, Alfonsa Lubojańskich; Marię Pietrzyk na pamiątkę urodzin, męża Jana; Eleonorę, Tomasza Patoń, syna Henryka, Różę, Pawła Wostal, Jana Szeliga; Zygfryda Andraczek, braci Wacława, Henryka, Rozalię, Huberta Matysik; Antoniego Nolewajka,
++ sąsiadów – od sąsiadów z ul. Narutowicza; Lecha Barczewskiego w 9 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Dariusza, Andrzeja, pokrewieństwo; Różę Mol w 4 rocznicę śmierci, męża Stefana; Annę, Józefa Bomba, Andrzeja Dykta, Marię, Karola, Edytę, Alojzego Til, Walezkę, Franciszka Bomba, Martę, Leona Galbas, Jerzego Wieczorek, Gertrudę, Pawła Ciasto; męża Adolfa Szczendzina, syna Mariana, dusze w czyśćcu cierpiące; Genowefę, Alojzego, Jana Wylężek, Tadeusza Bartoszek, Agnieszkę, Klemensa Kuś, Adama Kaleta; siostrę Zofię Liszkiewicz, brata Stanisława Ciężczyk, męża Stanisława Prończuk, rodziców Helenę, Wojciecha, teściów Marię, Jana, ++ z rodziny Ciężczyk, Liszkiewicz, Prończuk, Kozłowskich; męża Eryka Dzionsko na pamiątkę urodzin, rodziców z obu stron, brata Henryka, 2 szwagrów Adama, Erwina, dusze w czyśćcu cierpiące; z okazji dnia matki za + matkę Jadwigę, ojca Ignacego, brata Ryszarda w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Urbańczyk, Strzyż, Belik; Zofię, Wawrzyńca Woźnica, rodziców Irenę, Bolesława, siostrę Krystynę, siostrzenicę Danutę, pokrewieństwo z obu stron; Antoniego Przywara, Reginę, Karola, Henryka, Antoniego Skowroński, ++ z rodzin Skowroński, Przywara, dusze w czyśćcu cierpiące; rodziców Helenę, Karola Trzensiok, siostrę Honoratę Antończyk, braci Mariana, Sylwestra Trzensiok, bratową Helenę Trzensiok, Dawida Trzensiok, Walezkę, Pawła Jaksik, ojca Wiktora Patałąg, dziadków Trzensiok, Nowak, Szwabe, Patałąg, Józefa Warzecha, ks. Pawła Jaskółkę, Jadwigę Tomasza Nolewajka, Marię, Jana Raichel, Antoninę, Alojzego Brodziak; rodziców Kazimierę, Bronisława Niezgoda, teściów Janinę, Władysława Pańta, Rafała Przełonczkowskiego, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące; syna Krzysztofa Purgoł, męża Alfonsa na pamiątkę urodzin, rodziców Jadwigę, Stanisława Szastok, brata Henryka, dziadków Franciszkę, Jana Wojton, teściów Cecylię, Filipa Purgoł, Martę, Michała Kurczak, Marię Kopańska; rodziców Helenę, Roberta Koloch na pamiątkę urodzin, Huberta Głogowskiego, Stefanię Szewczyk, dziadków Dzionsko, Koloch, Głogowski, Olszok, pokrewieństwo, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące; rodziców Jana, Wiktorię Krawiec w rocznicę śmierci, siostrę Teresę, brata Pawła, bratową Gizele, męża Jana Skalskiego, dusze w czyśćcu cierpiące; rodziców Martę, Wojciecha Jaźwińskich, Łucję, Józefa Kołodziej w rocznicę śmierci, brata Mariana, szwagra Kazimierza, Adama Marzec, Kazimierę Dołęga, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące; rodziców Erwina, Różę Haida, dziadków Haida, Serafin, Jerzego Gajda, Janinę, Dariusza Kuczyński, Bronisławę, Wacława Gładysiak; Janinę, Stanisława Solarski; męża Jana Plaza na pamiątkę urodzin, syna Piotra Plaza w 3 rocznicę śmierci, matkę Martę Bieniek, wujka Karola Piszcze, żonę Ernestynę, dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa Nowackiego na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Szyguła, Janas, Nowacki: ++ z rodzin Miara, Botor, Sladko, Mol, Potempa; Łucję, Wiktora Wieszałka, Walentynę, Stanisława Borecki, Zofię, Teodora Machula, Pelagię, Mariana Lentas, Ernestynę, Henryka, Piotra Paliga, Alfonsa Broll, ks. Pawła Jaskółkę, ks. Rudolfa Solik, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące; Janinę, Stanisława, Wojciecha Szymańskich; ks. Rudolfa Solik, ks. Pawła Jaskółkę, ks. Romualda Kokoszka; ks. Henryka Kołodzieja, ks. Andrzeja Kaczmarka, oraz za ++ kapłanów którzy pracowali w naszej parafii;


Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1424939