Aktualności
Zbiorowa 6 kwietnia
INTENCJE ZBIOROWE
06 kwiecień 2021r.

Msza 30 dniowa: ++ Zenona Żmuda, Jadwigę Koźlik, Łukasza Szybiak, Emilię Juszczak, Mariana Konopka, Marka Syrnickiego, Andrzeja Jagła, Marię Just, Dariusza Burzyk, Teresę Nowak, Henryka Góra, Różę Bartossek, Karola Winszczyk.

oraz za ++ zalecanych: Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Alfreda Francik, rodziców Jana, Emę Francik, Marię, Piotra Habrajski, Antoniego Andrecki; męża Pawła Gałuszka, syna Janusza, rodziców z obu stron, Stanisława, Pawła Holewa, Różę Lepich, Waldemara, Andrzeja Bednarek, brata Romualda Kurek; ++ Jadwigę, Antoniego Nowak, Genowefę, Jerzego Susek, Agnieszkę, Władysława Kuza; Teodozję Ślusarczyk; Irenę Cobala; Teresę, Kazimierza Tyrakowskich, brata Wojciecha; Danutę Baran, rodziców z obu stron, pokrewieństwo; Krystynę Kopiec, siostrę Adelajdę, rodziców Wojtala, Kopiec; Jerzego, Rozalię Wenzgoł, Marię, Wilhelma, Wojciecha Hercel, Józefa, Augustynę Wenzgoł, Kazimierza Lange, pokrewieństwo z obu stron, dusze
w czyśćcu cierpiące; Annę, Józefa, Eryka, Magdalenę Jarząbek, Łucję, Rudolfa Matejczyk, Huberta Brylski, Adolfa Włodarczyk, Annę, Agnieszkę, Emanuela Gulba, Cyryla, Eleonorę Lis, dusze w czyśćcu cierpiące; Hildegardę Korbel, męża Józefa, syna Henryka, Wiktorię Korbel, rodziców Korbel, Kaczmarczyk, Jadwigę, Leopolda, Erwina Matros, Emilię, Waltra Kaczmarczyk, Antoniego Donica, Hildegardę Herrmann; męża Jerzego Skorupa, rodziców Ryszarda, Jadwigę Skorupa, brata, siostrę, rodziców Elżbietę, Mieczysława Skwara, 3 szwagrów, Agnieszkę Brzozowską, dusze w czyśćcu cierpiące; Andrzeja Kafka, brata Ryszarda, siostrę Marię, rodziców Agnieszkę, Alberta, Leokadię, Jerzego Glomb, Klarę, Alojzego Gałeczka; rodziców Janinę, Franciszka Jakubczyk, teściów Natalię, Władysława Dobrowolskich, szwagrów Andrzeja, Józefa, Zofię Rurarz, dusze w czyśćcu cierpiące; Łucję Kostrzewa, Franciszka Jarząbek, Franciszka Gronek, rodziców z obu stron; Antoniego Nolewajka; Józefa Kurek, Aleksandrę Karch; Krystynę Mojza w 11 rocznicę śmierci, Jerzego Mojza w 5 rocznicę śmierci, Tadeusza Moś; Waltra Hawranek w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Hawranek, Golus, Gajda; Helenę Cieśla na pamiątkę urodzin, męża Jerzego, Renatę Wieczorek; Marię Miozga, Adelajdę Kaczmarek – od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 6 oraz za ++ sąsiadów; Martę, Jakuba Szastok, Franciszkę, Augustyna Bryś, Marię, Stefana Bryś, Rozalię, Henryka Bryś; Franciszka, Czesławę Hanzel; męża Jerzego Dudek, syna Mateusza, rodziców Annę, Floriana Froch, teścia Stanisława, siostry Edytę Watoła, Jadwigę Szydłowską Janinę Lisoń, szwagrów; Jadwigę Koźlik, męża Jana; Zygfryda Andraczek, braci Wacława, Henryka, Rozalię, Huberta Matysik, rodzeństwo Matysik, Matejczyk; Tomasza, Pawła Szula, Annę, Feliksa Przybycin, Różę Trembaczowską; Jana Wierzbowskiego, rodziców Piotra, Katarzynę, prawnuka Patryka, Krzysztofa; Helenę, Ryszarda Badura, córkę, 2 synów, 2 zięciów, Danutę Świtała, pokrewieństwo,
++ kapłanów; Karola Zielonka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, ks. Pawła Jaskółkę; męża Jerzego Dziembała na pamiątkę 70 rocznicy urodzin; rodziców Mariana Grabiwoda, Marii, Jerzego Boryczka, siostrę Jadwigę, szwagrów Mariana, Józefa, rodziców chrzestnych, dziadków, pokrewieństwo z obu stron, ks. Rudolfa Solika, ks. Marka Cudę, ks. Sebastiana Gambusia, ++ sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Jochanysa Herrmann, żonę Hildegardę, ++ z rodzin Herrmann, Lapciński, Galwas; rodziców Martę, Franciszka Wostal, rodzeństwo, zięcia Jarosława Wypiórkiewicz, pokrewieństwo; Alfreda Ledwon, zięcia Marka, rodziców Marię, Karola Ledwon, rodziców Marię, Wincentego Kensy, 2 braci Alfreda, Józefa, siostrę Urszulę, szwagra Tadeusza Maślankę, ks. Mariana Maślankę, ks. Apolinarego Czekańskiego, pokrewieństwo z obu stron, dusze
w czyśćcu cierpiące; Bogusława, Władysława, Władysławę Pidzik, Stanisława, Władysława, Władysławę Zapart, dusze w czyśćcu cierpiące; Huberta Brylskiego – od sąsiadów z ul. Łokietka 5; Marię, Józefa Dzionsko, Katarzynę, Karola Winszczyk, Jadwigę, Pawła Wylężek, Jana Wylężek, pokrewieństwo
z obu stron; Józefa Bryś, Jerzego Budźko – od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 16; Helenę Parkietny w 20 rocznicę smierci, pokrewieństwo; Antoniego Tomanek, rodziców z obu stron; męża Alojzego Wajda, rodziców, rodzeństwo, Apolonię, Julię, Wojciecha Lepianka, 4 córki, zięciów; męża Jerzego Rychły, zięcia Piotra,
++ z rodzin Rychły, Dolnicki, Nowak; Michała Banaś; Martę, Floriana, Hildegardę, Piotra Staniczek, Anastazję Świerczyna, Jana Bloch, Jadwigę, Leona Gąsiorowskich, Leszka Gruszka, Gertrudę Patoń, Sławomira Kulik, babcie, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; Leszka, Reginę, Alojzego, Wilhelma Gruszka, Anastazję Świerczyna, Jana Bloch, Rutę Hadamik, Józefa Stempor, Emilię Winszczyk, Małgorzatę Hajda, Helenę Winszczyk, Mariannę Majer, Blankę Rzeźnicką, Teresę Żodziewską, babcie, dziadków, dusze
w czyśćcu cierpiące; Elżbietę Jurys, siostrę, brata, pokrewieństwo; ks. Pawła Jaskółkę, ks. Henryka Kołodzieja, ks. Rudolfa Solik, ks. Marka Cudę, ++ ks. którzy pracowali w naszej parafii, ks. Sebastiana Gambusia; ks. Romualda Kokoszkę, ks. Jerzego Palarczyka.

Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1988541